Świat dąży do bardziej zrównoważonego i ekologicznego systemu transportowego. Instytucje rządowe, konsumenci i firmy pracują nad wprowadzaniem “zielonych” rozwiązań. Nie zostawaj w tyle i zadbaj o planetę już dziś. 

AZAGO to firma, która ma na celu przyspieszenie eko-mobilności w Polsce poprzez import i dystrybucję najlepszych skuterów elektrycznych na rynku. Dołącz do nas i stań się częścią transportowej rewolucji w Polsce.

AZAGO SA pragnie poinformować, iż na podstawie decyzji z dnia 01.07.2020 r. otrzymała subwencje finansową  z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Piąte wezwanie akcjonariuszy AZAGO SA do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

21.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki AZAGO SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koszarowa 1/23, 40-068 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne…

Więcej Info

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne…

Więcej Info

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiw związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne…

Więcej Info

Skuter elektryczny Silence
S01

Skuter elektryczny Silence
S02 HS

Skuter elektryczny Silence
S02 LS

Skuter elektryczny Silence
S03