Oferta

Bazując na naszym doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach proponujemy naszym klientom inwestycje w oparciu o akcje spółek z rynku niepublicznego, wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne oraz zakup dzieł sztuki i nieruchomości.

Oferowane projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Kontakt

Azago S.A.

ul. Koszarowa 1/23,
40-068 Katowice

biuro@azago.pl,
tel. 668 169 500